Publicaties

GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN

Datum : 20/10/2017

Thierry Bontinck en Marie Forgeois publiceren, in de komende uitgave van de maandelijkse Justement (Kluwer), een artikel over de plannen van de Europese Commissie voor gereglementeerde beroepen.

Details


FINANCIERING VAN STARTUPS

Datum : 13/10/2017

In het kader van de Breakfast at Stefany’s, georganisserd door het kantoor DALDEWOLF, zal Laurent Haverbeke 25 oktober 2017 het woord voeren over de financiering van start-ups.

Details


COLLOQUIUM UCL MONS

Datum : 12/10/2017

Patrick De Wolf neemt 12 oktober 2017 deel aan het colloquium georganiseerd door UCL Bergen over de juridische actualiteit 2016-2017. Hij zal het hebben over het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen waarover hij reeds een synthese schreef, beschikbaar op de website Avocats.be https://gallery.mailchimp.com/d552fd66716b81b8fb8f922cc/files/bd708e7e-683e-4d0f-a815-6e8275a5d4a3/T121_NOUVEAU_CODE_DES_SOCI%C3%89T%C3%89S_ET_DES_ASSOCIATIONS.pdf

Details


ARREST SOMMER

Datum : 11/10/2017

Marc Dal heeft het arrest Sommer t. Duitsland aangaande het beroepsgeheim van de advocaat becommentarieerd, ter gelegenheid van de sessie georganiseerd door het Instituut voor Mensenrechten van de balie te Brussel op 10 oktober 2017. Samen met Thierry Bontinck zal hij een noot over dit arrest publiceren in de volgende uitgave van het JLMB.

Details


DISCIPLINAIRE RECHTSPRAAK

Datum : 09/10/2017

De stafhouder Georges-Albert Dal heeft op  4 oktober 2017 een werkvergadering voorgezeten, waarbij de voorzitters, bijzitters en secretarissen van de Franstalige tuchtraden en de Franstalige tuchtraden van beroep, evenals de stafhouders van de Franstalige en Duitstalige Orde van advocaten aanwezig waren. Deze werkvergadering had het onderzoek van de disciplinaire rechtspraak tot voorwerp, evenals de bespreking van procedurele en materieelrechtelijke aangelegenheden.

Details


UB3

Datum : 27/09/2017

Stafhouder Georges-Albert Dal, samen met de heer Alain Vergauwen en de heer Xavier Grognard, hebben een uiteenzetting gegeven ter gelegenheid van de openingszitting van de nieuwe cyclus UB3, georganiseerd door de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, de Université libre de Bruxelles en de Université Saint-Louis. Deze zitting heeft plaats gevonden op 25 september ll. in de plechtige zittingszaal van het Hof van beroep van Brussel. Het onderwerp van deze zitting was: « Deontologie in het licht van het tuchtrecht ».

Details


FISCAAL BESLAG

Datum : 25/09/2017

Op 14 oktober 2017 houden Olivier Bertin en Yaël Spiegl een toespraak over het “Fiscaal beslag” aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Deze seminarie is voorbehouden voor de magistraten.

Details


MEDIATION WEEK

Datum : 18/09/2017

Ter gelegenheid van de "Mediation Week" (16-21 oktober 2017) georganiseerd door de Federale BemiddelingsCommissie, zal Patrick Van Leynseele optreden als presentator in het kader van een seminarie dat tot doel heeft, aan de hand van praktische demonstraties, verschillende vormen van geschillenregeling uiteen te zetten die in verband staan met mediation. Dit evenement grijpt plaats op 19 oktober vanaf 13h45. Voor meer informatie: http://www.cfm-fbc.be/fr/news/mediation-week-16-21-octobre-2017

Details


CCBE

Datum : 15/09/2017

Stafhouder Georges-Albert Dal, gewezen voorzitter van het CCBE (Raad van Europese Balies), heeft deelgenomen aan het permanente comité dat op vrijdag 15 september in Brussel heeft vergarderd. Hij heeft verslag gegeven over de werkzaamheden van zijn werkgroep over beroepsgeheim.

Details


INSOLVENTIERECHT

Datum : 14/09/2017

In het kader van de Breakfast at Stefany’s die georganiseerd worden door het kantoor DALDEWOLF zal Raphaël Gevers zich uitspreken op 26 September 2017 over de hervorming van het Belgisch insolventierecht (ter gelegenheid van de integratie van het Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht). Onder de nieuwigheden en belangrijke wijzigingen van deze hervorming kan men (onder meer) de uitbreiding van het faillisement tot de vrije beroepen en de VZW’s aanhalen.

Details