DISCIPLINAIRE RECHTSPRAAK

De stafhouder Georges-Albert Dal heeft op  4 oktober 2017 een werkvergadering voorgezeten, waarbij de voorzitters, bijzitters en secretarissen van de Franstalige tuchtraden en de Franstalige tuchtraden van beroep, evenals de stafhouders van de Franstalige en Duitstalige Orde van advocaten aanwezig waren. Deze werkvergadering had het onderzoek van de disciplinaire rechtspraak tot voorwerp, evenals de bespreking van procedurele en materieelrechtelijke aangelegenheden.